top of page
Image by Louis Hansel

Konsulttjänster inom hälsa, nutrition och måltider

Vi hjälper dig att utveckla din verksamhet med hjälp av våra professionella konsulter. Vi har en gedigen erfarenhet av mat, hälsa, måltidsservice och nutrition. Vi är utbildade dietister, kostekonomer/kostvetare och kockar. Vi hjälper bland annat till med utbildning och projektledning samt produkt- och tjänsteutveckling inom området.

Exempel på expertisområden som vi hjälper till med

  • Utbildningar inom måltider, nutrition och hälsa, exempelvis specialkoster.

  • Näringsberäkning och innehållsförteckning av menyer, måltider och livsmedel.

  • Inspirationsföreläsningar kring mat och hälsa.

  • Produkt- och affärsutveckling inom restaurang och offentliga måltider.

  • Kliniska dietistkonsultationer.

bottom of page