Enligt Arbetsmiljöverket innebär en stressad arbetsmiljö 38 procent arbetsbortfall, vilket motsvarar 15 timmar i veckan. Med Mindfulness som ett förhållningssätt, skapar vi förutsättningar för hälsosamma och effektiva arbetsplatser baserad på win-win. Att satsa på dig och dina medarbetare är en viktig investering som gör skillnad, och som över tid skapar gynnsamma resultat för ditt företag.