Att ständigt utvecklas och skapa fungerande arbetsrelationer är nycklarna i dagens arbetsliv. Coaching är ett kraftfullt verktyg, där du får hjälp med att identifiera problemområden och omforma dem till möjligheter och kraftfulla resultat.

Individens värderingar och mål

Under coachingen kommer du som klient bli medveten och närvarande till dina värderingar och mål, och utveckla och växa inom dessa. Och därmed kunna leva utefter din fulla potential. Coachen är stödet som driver processen och öppnar upp för nya perspektiv. Klienten tar ansvaret för sin utveckling.

Företagets och organisationens utveckling

Här utgår vi också från företaget och organisationens mål och visioner.

Var befinner sig ledare/chefen/medarbetaren i förhållande till dem?

Och hur kan du som klient utveckla dig i nuvarande organisation, eller i samklang med organisationens utveckling?

Affärscoaching efter dina behov

Vi erbjuder affärscoaching efter dina behov. Börja gärna med 6 till 12 ggr under ett halvår/år. Varmt välkommen att kontakta oss så diskuterar vi dina behov.